AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
Teknik Çalışanlar
 

Kimi Teknik Çalışanlar Diğerlerine Göre Daha Yüksek Duygusal Zekaya Sahiptirler

İlk yazıda Dr. Reuven Bar-On’un Duygusal Zeka konusundaki görüşü ve iş hayatı ile ilgili yaptığı bir araştırmadan bahsetmiştim. Bu konuda yapılan araştırmanın farklı alanlardaki sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
 
TORONTO, BUFFALO, 24 Haziran 1998 - MHS (Multi -Health Systems ), dünyada ilk kez duygusal zekanın bilimsel ölçümünü yapan Bar-On, EQ-I yöntemini kullanarak 104 bilgi teknolojisi uzmanının duygusal zekalarını test etmiştir.

Test edilen gruplar arasında en yüksek EQ derecesini elde edenler teknik destek uzmanları olup, en düşük dereceyi ise programlamacılar elde etmişlerdir.

“Geleneksel anlamda, zihinsel olarak en zeki (en yüksek IQ derecesi) olanın en iyi teknik performansı sergileyeceğine inanılır.” diyen psikolog ve MHS başkanı Dr. Steven Stein şöyle belirtmektedir: “Ancak bizim ilk araştırmamız yüksek düzeyde EQ derecesine sahip olanların gerçek yıldızlar olabileceğini göstermektedir. Kişiler arası yeteneklerini daha çok bilgi elde etmek, sorun çözmede daha çok yardım almak ve genellikle başkaları tarafından daha çok beğenilmek için kullanırlar. Biz EQ faktörlerini farklı ve “yıldız performansına” sahip mühendisleri tanımlamak için kullanmıştık ve şimdi aynı yöntemi teknoloji uzmanları üzerinde kullanıyoruz.”

EQ-I, kişinin duygusal zeka ölçümünü sağlıyor olup, yaşamda önemine inanılan 15 farklı duygusal yetenek alanını kapsar. Bu unsurlar kişiler arası, kişiler içi, uyum sağlama, stres yönetimi ve genel ruh hali gibi çeşitli kategorilere ayrılır. Test, bilgisayar temelli olup, test edilenlerin sonuçları dünya çapındaki çeşitli kültürlerden 18.000 kişinin normatif bilgileri ile karşılaştırılmaktadır.

Teknik destek uzmanları serbestlik, iyimserlik ve strese dayanıklılık alanlarında mükemmel sonuçlara ulaşmışlardır. En düşük oldukları alanlarsa gerçekleri test etme konusundadır. Programcılar serbestlik ve iyimserlik alanlarında en düşük dereceyi elde ederlerken, duygusal bilinç yönünden en yüksek dereceyi elde etmişlerdir.

Duygusal Zeka (EQ) Yaş İlerledikçe Yükseliyor

TORONTO, BUFALLO, NY, 3 Mart 1997 – En azından yaşınız kırkların sonlarına ya da ellilerin başlarına gelene dek, yaşınız ilerledikçe duygusal yönden daha zeki olursunuz. Bu durum MHS tarafından yapılan Amerika ve Kanada’daki 3.831 kişi üzerindeki testler sonucu bulunmuş anahtar faktörlerden birisidir.

Bütün katılımcılar, Bar-On EQ-I testinden geçmişlerdir. Normatif sonuçlar, 16-19, 20-29, 30-39, 40-49 ve elli ve üzeri yaş gruplarından t est edilen kişilerin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır.

Dr. Stein şöyle belirtmektedir: "İstikrarlı ve önemli yaş etkisi vardır. Toplam EQ derecesi yaşla orantılı olarak yükselmiş ve kırklı yaşların sonları ve ellili yaşların başlarında doruk noktasına ulaşmıştır. Bu bulgu, zihinsel zeka (IQ) dikkate alındığında, doruk noktasına onlu yaşların sonlarında ulaşmakta, ellilerin sonlarına kadar bu düzeyini yitirmektedir. Üstelik IQ derecesi yaşamın ileri aşamalarında çok yavaş düşüş gösterme eğilimindedir."

Standart EQ dereceleri (Genel nüfusla karşılaştırma temeline dayanarak/ ortalama= 100)

YAŞ GRUBU

ORTALAMA EQ

16-19

95.3

20-29

96.8

30-39

101.8

40-49

102.7

50 ve üzeri

101.5

Dr. Stein şöyle değerlendirmektedir: “Bu yaşa ilişkin veriler, yaş ve deneyimle kazanılan “duygusal olgunluk” kavramı üzerindeki görüş birliğini teyit etmektedir. Bar-On EQ-I bulguları işyerinde önemli katkılar sağlayabilir. Çok sayıdaki Bar-On EQ-I verilerine göre, yüksek EQ derecesine sahip insanlar cinsiyetleri ve etnik kökenleri ne olursa olsun, işteki başarıdan mutluluk duyarlar. Dinamik ve teknolojinin biçimlendirdiği bu çağda daha yaşlı “duygusal olarak zeki” çalışanların katkısı, en az genç insanların katkıları kadar önemli sayılmalıdır.”

 Erkekler ve kadınlar farklı tür ve düzeylerde duygusal zekaya sahiptirler. İki cinsiyet için de EQ işyerindeki başarı için anahtardır.

TORONTO, BUFALLO, NY, 15 Ağustos 1997 – Duygusal zeka söz konusu olduğunda, iki cinsiyetin de eşit EQ derecesine sahip oldukları varsayılabilir. Ancak yeni bir çalışmaya göre, erkekler ve kadınlar arasında dikkate değer birkaç farklılık bulunmuştur. Kadınlar kişiler arası yeteneklerde gelişim gösterirlerken, erkekler güçlü bir özsaygı duygusuna sahiptirler ve stresle mücadele yetenekleri daha yüksektir. MHS’nin yaptığı, Kanadalı ve Amerikalılardan oluşan 4.500 erkek ve 3.200 kadın üzerinde yapılan duygusal zeka testinde kimi anahtar bulgular saptanmıştır.

Kadınlar ve erkeklerin ortalama EQ derecesi kadınlar için ortalama 98 ve erkekler için ortalama 100 olarak paralel giderken, aşağıdaki alt faktörlerin değerleri cinsiyetlerin en çok nerede farklılaştığını göstermektedir.

Alt Faktör

Kadınların EQ Derecesi

Erkeklerin EQ Derecesi

Özsaygı

97

(+5) 102

Kişiler arası ilişki

(+4) 101

97

Toplumsal sorumluluk

(+6) 102

96

Empati

(+9) 103

94

Strese dayanıklılık

97

(+6) 103


Dr. Bar-On’un görüşleri şöyledir: “İlginçtir ki, kişiler arası ilişkiler, toplumsal sorumluluk ve strese dayanıklılık konularındaki farklılıklar, dünya üzerindeki EQ-I yöntemiyle test edilen farklı kültürlerden bütün nüfus örneklerinde gözlemlenmiştir. Biz istikrarlı olarak kadınların duygularının daha çok farkında olduğunu, daha çok empati gösterdiğini ve erkeklerden daha çok toplumsal sorumluluk taşıdıklarını ve erkeklerinse stresle mücadelede daha iyi olduklarını bulduk.”

Sizlerle paylaştığım bu birkaç araştırma, Duygusal Zekanın ne kadar önemli, karmaşık ve yaşamın en önemli anahtarı olduğunu göstermektedir. Sonraki yazılarda iş hayatında duygusal zeka becerilerinin etkileri üzerinde konuşuyor olacağız.
 
KAYNAK: http://www.yenibiris.com/CareerSupport/DisplayArticle.aspx?vID=6175§ionID=4 
 


Paylaş

İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009