AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
ÇOKLU ZEKA
 

OKULLARDA ÇOKLU ZEKA VE DUYGUSAL ZEKA

NURAN KANSU
nuran@oncecocuklar.com

Bir toplumun gelişmesinde etkin olan en önemli ögelerden biri insandır. Kendilerine güvenen, kendi yetenek ve ilgilerinin farkında olan, doğru kararlar alabilen, kendisi ve çevresiyle barışık, empatik, üretken, uyum içinde olan, sorumluluk sahibi bireyler başarılı ve mutlu bir hayat sürerler ve aynı zamanda içinde bulundukları toplumun da mutlu ve başarılı olmasında etkili olurlar. 

Bir bireyin bu becerilere sahip olabilmesinde en etken faktör önce ailesi sonra da öğretmenleridir. Bunun için öğrencilerimizi yakından tanımak ve ihtiyaçlarının neler olduğunu bilmemiz ve bu ihtiyaçları karşılamamız gerekmektedir.

Çocukların İhtiyaçları: Çocukların
* Kendilerini tanımaya
* Yeteneklerinin farkına varmaya
* Öğrenmeye
* Başarılı olmaya
* Hayatta karşılaştıkları zorluklarıyla baş edebilmeye
* İyi ilişkiler içinde olmaya
* Oldukları gibi kabul edilmeye, sevilmeye, sayılmaya ve korunmaya
* Özgüven kazanmaya
* Düzenli bir yaşantıya
* Gülmeye, eğlenmeye ve hoş vakit geçirmeye ve
* Mutlu olmaya ihtiyaçları vardır

Çocukların ihtiyaçlarını karşılarken göz önünde bulundurulması gereken gerçekler nelerdir?
* Çocukların hepsi birbirlerinden farklıdır.
* Her birinin farklı yetenekleri, farklı ilgi alanları ve farklı öğrenme düzeyleri   vardır.
* Her biri farklı yollarla öğrenir ve bunun için farklı öğrenme ortamlarına ihtiyaç duyar.
* Uygun öğrenme ortamı sağlandığında başarısız öğrenciler de mutlaka yetenekleri çerçevesinde başarıya ulaşacaktır.
* Duygu ile düşünce arasında kuvvetli bir bağ vardır.
* Duyguların öğrenmedeki rolü çok büyüktür. Duygular dikkat etmemizi sağlar. Dikkat, anlamamızı, öğrenmemizi, hafızada tutmamızı sağlar.
* Öğrenme duygusal açıdan pozitif ve stressiz ortamlarda gerçekleşir.
 
Öğrencilerin yeteneklerini, ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmalıyız. Peki bunu nasıl yapacağız?

Dünden Bugüne zekayla ilgili düşünceler

Zekaya ilişkin eski anlayış
* Zeka doğuştan kazanılır, sabittir ve değişmez.
* Zeka niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir.
* Zeka tekildir.
* Zeka gerçek hayattan soyutlanarak (zeka testleri) ölçülür.
* Zeka öğrencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki başarılarını tahmin etmek için kullanılır.

Zekaya ilişkin yeni anlayış
* Doğuştan kalıtımla gelen zeka kapasitesi geliştirilebilir.
* Zeka problem çözme sürecinde, herhangi bir ürün ya da performansta sergilenir.
* Zeka tek tip değildir, çoğuldur ve çeşitli yollarla sergilenebilir.
* Zeka gerçek hayattan soyutlanamaz.
* Zeka bireylerin yetenek ve doğal potansiyellerini anlamak ve bunların gelişmesinde farklı yollar keşfetmek için kullanılır.

SAYIN NURAN KANSU’NUN 18 EKİM 2003’DE  BÜYÜK KOLEJ’DE  “ÇOKLU ZEKA VE DUYGUSAL ZEKA” KONULU SÖYLEŞİ METNİNDEN ALINMIŞTIR.

KISACA ÇOKLU ZEKA
Zihnin çerçeveleri adlı kitabında teorisini tanıtırken Gardner, her bireyin en azından yedi bağımsız yetenek ya da zeka formu taşıdığını ileri sürmüştür. Kişilerin zeka formlarını ortaya çıkarırken kullandığı sekiz kriter arasında temel işlemler de vardır. Açıklamalarına göre bir temel işlem bilgi işleme mekanizmasından ibarettir. – Aslında bu, beyne belirli bir girdi ya da bilginin girişi ve işlenmesi olgusudur.- Zihnin çerçeveleri adlı çalışmasında ve son zamanlarda yaptığı kimi çalışmalarında Gardner, her bir zeka formunun aşağıdaki temel işlemlerden bir ya da daha fazlasından geçmesi gerektiğini öne sürmüştür: 
 

Zeka formu                          

Temel işlemler

Konuşma

Söz dizimi, ses bilimi, anlam bilim, uygulama eği

Müzik                            

Müzik kulağı, ritim yeteneği, tını yeteneği

Mantıki- matematiksel     

Sayı, kategorize etme, ilişki kurma

Uzaya ilişkin                   

Doğru öngörü, şekillerin akılda dönüşümü

Vücuda ilişkin- kinestetik 

Kendi vücudunu kontrol ve nesneleri elle tutmada kontrol yetenekleri

Kişiler arası                     

Başkalarının duygu, amaç ve güdülerinin farkında olma

Kişiler içi                       

Kendi duygu, amaç ve güdülerinin farkında olma 

Doğaya ilişkin                 

Çevredeki nesneleri tanıma ve sınıflandırma yeteneği


Paylaş

İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009