AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
STRUCTOGRAM® Eğitim Sistemi
 
STRUCTOGRAM® Eğitim  Sistemi Satışta Kesin Başarının 3 Temel  Esası

Prof. Dr. Paul MacLean, insan beyninin üç farklı  bölgeden oluştuğunu ve her birinin farklı fonksiyonları yerine getirdiğini  kanıtlamıştır. Her üç bölgenin etkisi kişiden kişiye değişir, bireyseldir ve  kişilik özellikleri için önemlidir. Farklılıklarına rağmen bu üç beyin bölgesi  birlikte çalışmalı – ama her biri kendine has oyun kurallarını muhafaza  etmektedir. Tarih içerisinde bakıldığında önce beyin sapı, daha sonra limbik  sistem ve en son neokorteks kendini kanıtlama girişimi içerisine girmiştir.  Bugüne kadar öğrendiğimizin aksine, ancak içgüdüsel-sezgisel beyin sapının,  impülsif duygusal limbik sisteminin ve de soğuk rasyonel neokorteksin  karşılıklı etkileşimi ile insanın davranışı oluşur. MacLean’in bu  çalışmalarına dayanarak ve onunla birlikte 30 yıl önce  Biyostrüktür Analizi gerçekleştirildi. Yani, beynin  çalışma şekline göre insanların davrış eğilimlerinin analizi olarak  tanımlayabiliriz.
Peki bu  analiz bizim ne işimize yarar? Çok basit,  beynimizin hangi kurallara göre çalıştığını  bilirsek...
 
1. Güçlü  yönlerimizi daha iyi değerlendirebiliriz, onları daha da güçlendirebiliriz...

2. Çok güçlü  olmayan yönlerimizi geliştirmeye çalışmak ile boşuna vakit geçirmeyiz

3. herkesin  gördüğü, ama bizim göremediğimiz zayıf yönlerimizi tanımak, bunların bize  kaybettirecekleri üzerine kafa yorarak nasıl engellenebileceğini öğrenmek

4. yaşamın  belirli zamanlarında belirli koşullarda karşılaşabileceğimiz riskli durumlarımızı öğrenerek bunların nasıl  engelleneceğini
 
Yani durumu  somutlaştırmak gerekirse, bir ülkenin mevcut yer altı kaynaklarının  değerlendirilmesi gibi. Gidip de boşuna güneş almayan yere solar enerjisi  üzerine çalışma yapmaya gerek yok. Halbuki çöllerde büyük solar enerjisi  sistemleri kurularak tüm Avrupa buradaki enerjiden faydalanabilir.  
 
Bugün  STRUCTOGRAM® Eğitim Sistemi adı altında yürütülen programa "İnsanı Tanıma Anahtarı" ve "Müşterinin Kapısını Açan Anahtar" da eklenmiştir.  
 
Gerek bir  işletmede gerekse özel hayatta, kısacası her alanda başarımızın faktörlerini bilerek hedeflerimize çok daha kısa zamanda ulaşabiliriz. Günümüz  koşullarına bakıldığında yegane kesin, değer yargısı içermeyen (yani işte kötü  huyunuz da bu gibi), hızlı ve kalıcı sonuç getiren, ve de en önemlisi  tamamıyla bilimsel, biyolojik esaslara dayanan eğitim  sistemidir.

 
Bir işletmede  ister liderlik, takımdaşlık, satış, yönetim, hangi bölüm, hangi özellik  güçlendirilmek istenirse istenilsin, hepsine tek noktadan çözüm sunulmaktadır.  Tek bir eğitim sistemi ile ve de bir daha almaya gerek olmaksızın. Bugün  satış ile ilgili kısım tanıtılmaktadır:  
 
Sistem, satış ile ilgili çok güçlü 3 anahtar  sunuyor bizlere.

1. Anahtar: Kişinin Kendini Tanıma  Anahtarı:

Satıcının kişiliği ile satış yöntemi'nin örtüşmesi  için, kişinin kendisini tanıyor olması gerekir. Ancak bu şekilde doğru satış  yöntimi veya tekniği bilinçili bir şekilde seçilebilir, yani kişinin kendi  fırsatlarını, güçlü yönlerini, risklerini, zayıf yönlerini ve sınırlarına göre  seçim yapılır ve konu ile ilgili gelişim planları hazırlanarak  uygulanabilir.

2. Anahtar: Insanı Tanıma Anahtarı:  

Burada amaç müşterinin özelliklerini anlayarak doğrudan onun  ihtiyaçlarına cevap vermektir. Bunun temel şartı ise insanı tanımadır, ki  insanı tanımak kendini tanımaktan geçer. Kendini tanıma ve insanı tanımanın  sonucunda otomatik olarak bir sosyal yeteneğin optimizasyonu gerçekleşir. Yani  kişi ister istemez her iki tarafın özellikleri ile örtüşen bir iletişim  frekansına geçer. Aynı frekansda ve her iki tarafın da kendisi olabildiği bir  iletişim hattında bağlantı kuramamak mümkün değildir.

Sosyal  yeteneğini geliştiren kişi/satıcı, müşterilerinin bireysel satınalma motiflerini aynı zamanda dirençlerini çok iyi anlar ve satınalma kriterlerini  de bildiğinden müşteriye doğru frekanstan ulaşır. Müşteri bu şekilde kendi ihtiyaçlarının karşılandığını fark ederek iletişime devam eder.  Bu da  karşılıklı güveni gösterir. Güven ise uzun vadeli bir satınalma ilişkisinin  olmazsa olmaz kriteridir.

3. Anahtar: Müşterinin Kapısını Açan  Anahtar:

Bu da sadece ürünün teknik özellikleri ile sınırlı  kalmayan, ürünü müşterinin satınalma motifleri ve de ihtiyaçları ile  ilişkilendirmekten geçer.

Bunu sağlayabilmek için şu kuralı asla  unutmamak gerekir, ürün bilgisi, insanı tanıma ile desteklenirse başarı  sağlanır, onun kökleri de kendini tanımakta yatar.

SONUÇ:
Satış başarısını gerçekleştirmede çok önemli  katkı sağlayacak bu üç anahtarın kullanımında dikkat edilmesi gereken bir  unsur ise, bunlara kesin hatlar çizmeden birlikte değerlendirerek bir satış  stratejisine entegre etmektir. Hızlı,  kesin ve her duruma özel...
 
www.structogram.com.tr

Paylaş

İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009