AnaSayfa
 
Duygusal ve Sosyal Zeka Eğitimleri "ANAHTAR EĞİTİM" ile yürütülmektedir. www.anahtaregitim.com
 
Menu
 

 

 

 
 
PSY3101 E.I. DERSİ
 


Dersin İçeriği:  Duygusal Zeka Yetkinliklerini anlayabilmek için temel kavramları vermek, söz konusu yetkinliklerin iş hayatına ve günlük yaşama uygulanmasını incelemek.

Dersin Amacı:  Günümüzde giderek daha önemli hale gelen Duygusal Zeka becerileri ile ilgili olarak bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmak; duygu ve sosyal ilişki temelli sorunlara çözüm getiren bakış açıları konusunda paylaşımlarda bulunmaktır. Öğrencilere iş ve özel hayatlarında kulla-nabilecekleri temel Duygusal Zeka Becerileri kazandırmaktır.

Dersin Kazandıracağı: Bilgi ve Beceriler Öğrencilere iş ve özel hayatlarında kullanabilecekleri temel Duygusal Zeka Becerileri kazandıracaktır.

Ders Kitabı (Notu)
* Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard, McKee, Annie, Yeni Liderler, Varlık Yayınları: İstanbul, 2003.
* Møller, Claus, Hearthwork, TMI: Hillerød, 2000.

Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
* Goleman, Daniel, Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir?, Var-lık Yayınları: İstanbul, 1996.
* Goleman, Daniel, İşbaşında Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları: İstanbul, 1998.
* Dökmen Üstün, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık: İstanbul
* Baltaş Zühal, Baltaş Acar, Beden Dili, Remzi Kitabevi: İstanbul

DERS PLANI
 • Duygusal Zeka becerilerin öğretilmesi neden gereklidir?
 • Duygusal Zeka ile ilgili Yapılan Çalışmalar.
 • Beyin Yapımız ve Duygularımız.
 • Duyguları tanımak, duygusal özbilinç becerileri
 • Özdeğerlendirme ve özgüven becerileri
 • Özdenetim ve saydamlık becerileri
 • Esneklik ve başarma dürtüsü becerileri.
 • İnisiyatif ve esneklik becerileri.
 • Empati becerisi.
 • Örgütsel bilinç ve hizmet becerileri.
 • Dinleme becerilerini geliştirmek.
 • Beden dilini anlamak ve kullanmak.
 • Esinleme ve etkileme becerileri.
 • Başkalarını geliştirme ve değişim katalizörlüğü becerileri.
 • Takım çalışması becerisi.
 • İşbirliği becerisi.
Dersi Alanlara Katkısı
 • Takım çalışması yapabilme
 • Problem belirleyebilme, çözebilme ve karar verme
 • Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
 • Etkin iletişim kurabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğretimin ve gelişimin bilincinde olma
 • Çağdaş konuların bilincinde olma
 • İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
 • Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma

Paylaş

İsim  
E-Posta    
Yorum  
 
 

 
 
  Tasarım ve Uygulama Kumsaati Ltd. Şti' ne aittir. Copyright © 2009